lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kristian Hultman

Ekonom
Avdelningen för arabiska, hebreiska och mellanösternstudier
Avdelningen för japanska och kinesiska
Sektion 2
Språk- och litteraturcentrum

Kontaktinformation

E-post kristian.hultmansol.luse

Telefon 046–222 09 43

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Postadress Box 201, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 20