lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Uppsatsregister

De 5 senaste årens uppsatser finns på Språk- och litteraturcentrum, kontakta Ellinor Simiand Foung tel: 046-222 84 60, e-post: ellinor.simiand_founglitt.luse

Uppsatser t o m 2004 beställs från eller läses på Universitetsarkivet på Arkivcentrum Syd, Porfyrvägen 16, Lund, tel: 046-222 16 70, e-post: universitetsarkivetrektor.luse
OBS! Pga. universitets faktureringsbestämmelser måste du uppge ditt personnummer vid beställning av uppsatskopior från Arkivcentrum Syd.

Kostnad: Att läsa är gratis.
Att kopiera själv på plats; vanlig kopieringsavgift.
För övrigt gäller att de första 9 sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50:-, sidan 11 och fler 2:-/st.

Sök