BAPES

Information om programmets struktur

På den här sidan får du en överblick över programmets struktur. Du kan se vilka kurser som ges vilka terminer och när under terminen (ungefär) som de ges.

För mer detaljerad information om programmet, se vår utbildningsplan här: Utbildningsplan HGEUH

Vill du veta mer om en kurs, klicka på den så kommer du till kurshemsidan. Där finns alltid information om kursens innehåll samt länk till dess kursplan. Några veckor innan terminstart finns också oftast schema och litteraturlista upplagd där, samt annat som kan vara bra att veta i förväg.

Termin 1 (höst)

Första halvan av terminen (september - oktober):

Andra halvan av terminen (november - mitten av januari):

Termin 2 (vår)

Första halvan av terminen (mitten av januari - mars):

Andra halvan av terminen (april - början av juni):

Termin 3 & 4 (höst & vår)

 • Språkstudier 60 hp

Under tredje och fjärde terminen läser du 60 hp i ett språk så att du får både praktiska språkkunskaper och fördjupad kulturell kompetens om ett europeiskt land eller språkområde. Om du väljer att läsa språk på SOL är du garanterad plats.

Vi rekommenderar att du läser ett språk annat än ditt modersmål och att du läser på grund och fortsättningsnivå (alltså ej väljer ett språk du är nybörjare i). Observera att du behöver ha motsvarande steg 3 på gymnasiet i ett språk för att vara behörig att läsa på grundnivå. Skulle du vilja börja lära dig ett nytt språk från grunden, genom att läsa en nybörjarkurs termin 3, är det dock möjligt.

Om du är osäker på vilket språk du vill läsa och vilken nivå du är behörig till, kontakta gärna vår studievägledare för hjälp: Studievägledare BAPES

Dessa språk kan du läsa på SOL:

Termin 5 (höst)

 • Valbara studier, 30 hp
  Du kan välja mellan att
   
  • åka på utbyte och läsa kurser inom relevant område, 30 hp (läs mer om utbytesstudier här),
    
  • ansöka till valfria kurser inom humaniora eller samhällsvetenskap (kurserna väljs i samråd med koordinator), 15 hp eller 30 hp,
    
  • göra