Alumni

Efter Europastudierna

En alumn (av latinets alumnus, elev) är en tidigare student från en viss skola. För oss är kontakten med dig som före detta Europastudent i Lund viktig. Dina kunskaper och erfarenheter spelar en allt viktigare roll i vår verksamhet, vare sig det gäller utvärderingar av utbildningar, mentorsprogram eller rekrytering av nya studenter.

Som medlem i Lunds universitets alumninätverk får du tillgång till:

  • ett ovärderligt nätverk,
  • stöd att ordna återträffar,
  • inbjudningar till återträffar och andra arrangemang,
  • karriärstöd,
  • etc.

Under studietiden knyts ofta kontakter med kurskamrater och lärare som är viktiga för framtiden. Genom att gå med i alumninätverket kan du behålla och bredda ditt sociala och professionella nätverk. Du kan få inbjudningar till mingelträffar, företagsevents och återträffar med dina gamla kurskamrater. 

Lunds universitets alumninätverk: http://alumni.lu.se