lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

MOOC i academic writing

2016-09-21

Lunds universitet har nu en MOOC (Massive Open Online Course) i academic writing på engelska!

Satu Manninen, Ellen Turner och Cecilia Wadsö Lecaros från ämnet engelska har utvecklat och undervisar på kursen. Grattis till ett mycket väl utfört arbete!

Läs gärna mer om denna MOOC och dess svenska motsvarighet här (och använd gärna denna MOOC och de informativa filmerna i er undervisning, eller hänvisa studenter som ska skriva på engelska till den): www.lub.lu.se/service-och-verksamhet/studerandestod/akademiskt-skrivande/oppna-natbaserade-kurser