lu.se

Språk- och litteraturcentrum

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Engelska för TA-personal

Kurser för TA-personal

Kurser i engelska erbjuds nu till all teknisk och administrativ personal på Lunds universitet utan kostnad för deltagarna och deras institutioner. Kurserna är skräddarsydda för universitetsanställdas behov. De täcker både skrift och tal, och ger såväl allmän språkträning som mer specifika färdigheter  som att göra presentationer och kommunicera med allmänheten.

Ansökan till kurserna görs på Kompetensportalen 

Följande kurser i engelska för TA-personal kommer under höstterminen 2018 ges:

English: Communicating to the Public: Writing Webpages, Brochures, and Press Releases

English: Written Correspondence for Administrative and Technical Staff

English: Communicating to the Public: Writing Webpages, Brochures and Press Releases

English: Spoken Communication for Administrative and Technical Staff

English: Oral Presentation Skills

English: Terminology for Administrators

English: General Proficiency Course for Administrative and Technical Staff

English: Reading and Discussing in English for Administrative and Technical Staff

How to Explain Sweden to International Scholars

English: Punctuation and Conventions