lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Spoken language across time

2019-08-22

International Symposium at SOL, Friday, 20 September 2019

The purpose of this symposium is to celebrate the launch of a brand new corpus of spoken English, the London–Lund Corpus 2 (LLC–2) half a century after the launch of the first London–Lund Corpus. To this end, we are pleased to present an excellent line-up of prominent researchers with an interest in the nature of spontaneous speech in real communicative situations.

Read more and register for the symposium here.

Latest News

Ny docent på SOL
2020-04-14
Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat anta Britt-Marie Ek som oavlönad docent i ...

Skatter i världens språk - ett smakprov från HT-dagarna
2020-04-01
Eline Visser, doktorand i allmän språkvetenskap, bjuder på ett smakprov av sin forskning.

Två nya docenter på SOL
2020-03-19
Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat anta Johanna Lindbladh som oavlönad docent i ...

Vem och vad kan skapa motivation för ämnet franska i skolan? Elevers och lärares perspektiv
2020-03-09
Céline Rocher Hahlin försvarade i lördags sin avhandling i ämnet franska med språkvetenskaplig ...

Praktiktjänst Region Östergötlands EU-kontor. Deadline: 8 mars 2020
2020-03-02
Från och med augusti 2020 erbjuder Region Östergötland en praktikplats vid Region Östergötlands ...

More news