lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

EuroSLA, 29

2019-08-21

Den 29:e upplagan av The European Second Language Associations årliga konferens är ett samarrangemang mellan Humanistlaboratoriet och SOL.

Hur lär vi oss nya språk? Är det skillnad på att lära sig ett modersmål och ett andra språk? Är vissa språk svårare än andra att lära sig? Vilken roll spelar motivation, språkbegåvning, och utbildning för inlärningen? Det här är frågor som är högaktuella i dagens globaliserade och flerspråkiga samhälle. 28-31 augusti samlas ca 300 forskare från hela världen i Lund för att diskutera dessa frågor. Den 29:e upplagan av The European Second Language Associations årliga konferens, EuroSLA 29, äger då rum på LUX. Det hålls också ett rundabordssamtal på temat Migration och Andraspråksinlärning. I samband med konferensen bjuder även Lunds universitets tankesmedja för framtidsfrågor, LU Futura, till ett s k Futurasamtal om språktester och medborgarskap.

 

EuroSLA 29

Tid: 28-31 augusti

Plats: LUX

 

Futurasamtal #4 om språktester och medborgarskap

Tid: 27 augusti, kl. 16:00-17:30

Plats: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3

Latest News

Ny docent på SOL
2020-04-14
Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat anta Britt-Marie Ek som oavlönad docent i ...

Skatter i världens språk - ett smakprov från HT-dagarna
2020-04-01
Eline Visser, doktorand i allmän språkvetenskap, bjuder på ett smakprov av sin forskning.

Två nya docenter på SOL
2020-03-19
Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat anta Johanna Lindbladh som oavlönad docent i ...

Vem och vad kan skapa motivation för ämnet franska i skolan? Elevers och lärares perspektiv
2020-03-09
Céline Rocher Hahlin försvarade i lördags sin avhandling i ämnet franska med språkvetenskaplig ...

Praktiktjänst Region Östergötlands EU-kontor. Deadline: 8 mars 2020
2020-03-02
Från och med augusti 2020 erbjuder Region Östergötland en praktikplats vid Region Östergötlands ...

More news