lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

EuroSLA, 29

2019-08-21

Den 29:e upplagan av The European Second Language Associations årliga konferens är ett samarrangemang mellan Humanistlaboratoriet och SOL.

Hur lär vi oss nya språk? Är det skillnad på att lära sig ett modersmål och ett andra språk? Är vissa språk svårare än andra att lära sig? Vilken roll spelar motivation, språkbegåvning, och utbildning för inlärningen? Det här är frågor som är högaktuella i dagens globaliserade och flerspråkiga samhälle. 28-31 augusti samlas ca 300 forskare från hela världen i Lund för att diskutera dessa frågor. Den 29:e upplagan av The European Second Language Associations årliga konferens, EuroSLA 29, äger då rum på LUX. Det hålls också ett rundabordssamtal på temat Migration och Andraspråksinlärning. I samband med konferensen bjuder även Lunds universitets tankesmedja för framtidsfrågor, LU Futura, till ett s k Futurasamtal om språktester och medborgarskap.

 

EuroSLA 29

Tid: 28-31 augusti

Plats: LUX

 

Futurasamtal #4 om språktester och medborgarskap

Tid: 27 augusti, kl. 16:00-17:30

Plats: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3

Latest News

Hallå där Alexander Bareis…
2019-10-11
Den österrikiske författaren Peter Handke tilldelades igår 2018 års Nobelpris i litteratur. Det har ...

Kandidatuppsats belönas med WB Stiftungspreis Wilhelm Busch
2019-10-03
Julia Helander har utsetts till mottagare av "WB Stiftungspreis Wilhelm Busch" för bästa ...

The Rhetoric of Pity, Sentiment, Fact, and Debt
2019-10-01
Lisa-Marie Teubler försvarade i lördags sin avhandling i ämnet engelsk litteraturvetenskap ...

Populärvetenskapliga narrativ om universum, vetenskapen och mänsklighetens roll i universum
2019-09-27
Daniel Helsing disputerade i litteraturvetenskap den 20/9 på sin avhandling "The Literary ...

"There is so much going on in spoken language."
2019-09-25
Nele Pöldvere har försvarat sin doktorsavhandling i ämnet Engelska, ”What's in a dialogue?: On the ...

More news