lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Jämtländska genus

2019-06-14

Briana van Epps

Briana van Epps Foto: Malin Sjöberg

Briana van Epps försvarade idag sin avhandling i allmän språkvetenskap "Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic". Fakulteternas opponent var professor Hans Olav Enger, Institutt for lingvistiske og nordiske studie, Oslo universitet.

(In English below)

I rikssvenskan kan substantiven ha två olika genus, utrum (en-ord) och neutrum (ett-ord). Genus ser man förutom i den framförställda artikeln också i den definita efterställda artikeln, (bilen, huset), i adjektivkongruensen (en stor bil, ett stort hus) och i pronomen (den och det). I jämtländskan, i alla fall den varietet som talas av många främst äldre personer i Jämtland, finns tre möjliga genus: en (maskulinum), ei (femininum), och e (neutrum).

Briana van Epps tittar i sin avhandling på detta genussystem i jämtländska, där det alltså kan se ut så här:

Maskulin kongruens:
Nu ligg båtn där han ska vara
"Nu ligger båten där den ska vara"

Feminin kongruens:
Nu ska hanna vara ovanför boka
"Nu ska handen vara ovanför boken"

Neutrumkongruens:
Nu är det e hus hena… e ensamt e hus
"Nu är det ett hus här ... ett ensamt hus"

I avhandlingen undersöker Briana van Epps hur dialekten förändras under trycket från det rikssvenska tvågenussystemet. Hon tittar närmare på hur genus tilldelas i jämtländskan och föreslår principer för tilldelningen (t ex " substantiv som slutar på -e är vanligtvis feminina"). Till sist jämför hon genussystemet i jämtländska med fem andra skandinaviska språk: älvdalska, nysvenska, nynorska, fornsvenska och fornnordiska. Utifrån dessa studier kan man se att det finns en tendens att feminint genus är svagare än maskulint genus, vilket leder till att femininum gradvis försvinner i svenskan och i andra skandinaviska språk. 

Avhandlingen är skriven på engelska. Briana van Epps i universitets forskningportal

Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic

In Standard Swedish (rikssvenska), there are two genders of nouns, en-words and ett-words. Each noun takes only en or ett, and this is also reflected in other aspects of the grammar, such as definite articles (bilen, huset), adjectival agreement (en stor bil, ett stort hus), and pronouns (den and det). This dissertation looks broadly at the gender system in Jamtlandic, the dialect spoken by mainly older people in Jämtland, Sweden. In Jämtlandic, there are three possibilities for gender assignment: en (masculine), ei (feminine), and e (neuter).  Some examples of gender agreement are shown below (taken from fieldwork with Jamtlandic speakers):

Masculine agreement:
Nu ligg båtn där han ska vara
“Now the boat is where it should be”

Feminine agreement:
Nu ska hanna vara ovanför boka
“Now the hand should be above the book”

Neuter agreement:
Nu är det e hus hena… e ensamt e hus
“Now there is a house here... a single house”

The dissertation first investigates how the dialect is changing under pressure from the two-gender system of Standard Swedish. It then takes a closer look at gender assignment in Jamtlandic, proposing principles that guide assignment (for instance, “nouns ending in -e are usually feminine”). Finally, the gender system of Jamtlandic is compared to that of five other Scandinavian languages (Elfdalian, nysvenska, Norwegian Nynorsk, Old Swedish, and Old Norse). From these three studies, we can see that there is a tendency for the feminine gender to be weaker than the masculine gender, which leads to the disappearance of feminine gender in Swedish and many other Scandinavian languages.

Latest News

Syrisk språkvetare får fristad vid LU
2020-06-03
Professor Moheiddin Homeidi är den första forskaren som universitetet tagit emot genom nätverket ...

MOOC har fått internationellt lyft i coronatider
2020-06-03
MOOC:en Writing in English at University har tiodubblat sina nyregistreringar per vecka sedan i ...

Ny docent på SOL
2020-05-28
Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat anta Mikael Nystrand som oavlönad docent i ...

Skatter i världens språk - ett smakprov från HT-dagarna
2020-04-01
Eline Visser, doktorand i allmän språkvetenskap, bjuder på ett smakprov av sin forskning.

Två nya docenter på SOL
2020-03-19
Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat anta Johanna Lindbladh som oavlönad docent i ...

More news