lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Testa Språkmelodispelet

2019-06-03

En sekvens ur Språkmelodispelet. En dinosaurie hoppar upp på en plattform.

Språkmelodispelet.

Nu kan du ladda ner Språkmelodispelet, som hjälper personer med svenska som andraspråk att lära sig svensk språkmelodi.

Spelaren styr en dinosaurie som avslutar fraser genom att hoppa upp på olika plattformar. Väljer du rätt ändelse blir texten grön, väljer du fel blir den röd. Efter varje fras finns en pratbubbla. Hoppar dinosaurien upp till pratbubblan så repeteras frasen.

Språkmelodin, även kallad ordaccenter, kan ibland användas för att markera hur grammatiken kommer att se ut i en mening vi fortfarande håller på att uttala. Dessa ordaccenter är inte helt enkla att förstå för den som har svenska som andraspråk.

Som en del av projektet med Språkmelodispelet har personer som läser svenska som andraspråk spelat medan forskarna tittar på vad som händer i försökspersonernas hjärnor. Denna insamlade data ska analyseras.

– Vi har bland annat sett att uttalet förbättras när personer som lär sig svenska som andraspråk använder spelet, säger Mikael Roll.

Han forskar inom neurolingvistik om hur olika sorters språklig information interagerar i hjärnan.

Projektet utvecklar en ny metod med en spelapplikation för att underlätta för andraspråkstalare att lära sig använda svenska ordaccenter och undersöker förändringar i hjärnaktivitet vid lärandet.

Övriga deltagare i projektet är

Anna Hed (Forskare)
Andrea Schremm - Allmän språkvetenskap (Forskare)
Merle Horne - Allmän språkvetenskap (Forskare)

Läs mer om projektet på och ladda ner spelet på
https://projekt.ht.lu.se/lmg/


Projektet finansierades av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Latest News

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL
2019-12-12
Nu har fakulteten beslutat om vilka doktorandtjänster som kan utlysas i vår.

Disputation i latin
2019-12-12
Arsenii Vetushko Kalevich har försvarat sin avhandling i ämnet latin "Compilation and Translation: ...

Vetenskapssocieteten i Lund prisar doktorsavhandlingar
2019-11-20
Daniel Helsing, Emil Stjernholm och Christiane Müller från SOL har skrivit doktorsavhandlingar som ...

Forskningsmedel till lingvister
2019-11-05
Gerd Carling och Pelle Söderström vid avdelningen för lingvistik har fått medel från ...

Årets Westrinpristagare utsedda
2019-10-23
Pris för bästa uppsats går till Michela Maraga och Anna Sonesson.

More news