lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Stort anslag från Kamprad Family Foundation till SOL-forskare

2019-04-10

Jenny Hartman och Carita Paradis, engelska, tilldelas 4,2 miljoner kr från Kamprad Family Foundation för projektet ”Mediation of sensory experiences by individuals with Autism Spectrum Disorder (ASD)”.

Vi gratulerar!

SOL-ledningen

Latest News

Ny docent på SOL
2019-05-14
Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat anta Cecilia Wadsö-Lecaros som oavlönad ...

Ny docent på SOL
2019-04-26
Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Cajsa Sjöberg som oavlönad docent i ...

Stort anslag från Kamprad Family Foundation till SOL-forskare
2019-04-10
Jenny Hartman och Carita Paradis, engelska, tilldelas 4,2 miljoner kr från Kamprad Family ...

Forskarutbildningen i litteraturvetenskap får högsta betyg av UKÄ
2019-04-01
Universitetskanslersämbetet utvärderade under 2018 forskarutbildningarna i litteraturvetenskap på ...

Prisade SOL-medarbetare
2019-03-25
Vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars 2019 delades medaljer ...

More news