lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Forskarutbildningen i litteraturvetenskap får högsta betyg av UKÄ

2019-04-01

Universitetskanslersämbetet utvärderade under 2018 forskarutbildningarna i litteraturvetenskap på landets universitet. Det är mycket glädjande att litteraturvetenskap på SOL får högsta betyg! Ämnet får beröm för den dynamiska och stimulerande forskningsmiljön, det livaktiga forskarseminariet och den goda handledarkompetensen. Doktorandernas möjligheter till inflytande är mycket goda, och bedömarna noterar att ämnet strävar efter att stötta doktoranderna efter disputation. Det finns dock ett smolk i glädjebägaren – de alltför få doktoranderna i ämnet. Det problemet är gemensamt för forskarutbildningsämnena på SOL, och vi strävar efter att SOL ska få så många fakultetsfinansierade doktorander som möjligt.

 

Ledningsgruppen på SOL

Latest News

Disputation i allmän språkvetenskap
2019-05-22
I fredags den 17 maj försvarade Sandra Debreslioska sin doktorsavhandling "Representing discourse ...

Ny docent på SOL
2019-05-14
Humanistiska och teologiska fakulteterna har beslutat anta Cecilia Wadsö-Lecaros som oavlönad ...

Ny docent på SOL
2019-04-26
Humanistiska och telogiska fakulteterna har beslutat anta Cajsa Sjöberg som oavlönad docent i ...

Stort anslag från Kamprad Family Foundation till SOL-forskare
2019-04-10
Jenny Hartman och Carita Paradis, engelska, tilldelas 4,2 miljoner kr från Kamprad Family ...

Forskarutbildningen i litteraturvetenskap får högsta betyg av UKÄ
2019-04-01
Universitetskanslersämbetet utvärderade under 2018 forskarutbildningarna i litteraturvetenskap på ...

More news