8

Jun

Nordiska forskarseminariet: Sanna Skärlund - Sanningsenligt eller skitsnack? Kan vi lita på tidningarnas citatrubriker?

8 June 2022 13:15 to 15:00 Seminar

Idag finns de flesta dagstidningsläsare på nätet (se t.ex. Martinsson & Andersson 2021, Ohlsson 2021). Men skärmläsning skiljer sig en del från pappersläsning: på skärmen måste läsaren göra ett aktivt val – klicka på rubriken – för att komma åt den artikel som rubriken hör till. Dessutom finns många artiklar bakom betalväggar som begränsar tillgången till texten. Sammantaget gör detta att man kan anta att (ännu) fler läsare än tidigare tar del av rubriker utan att läsa den artikel som rubriken hör till. Ger då rubriken en rättvisande bild av vad som tas upp i artikeln eller fungerar den som ett klickbete som inte har någon täckning i artikeln?

I den här presentationen kommer jag att redogöra för en undersökning av citatteckenbruk i tidningsrubriker. Den viktigaste frågan jag har velat besvara är om citatteckenmarkerade citat i rubriker på tidningarnas startsidor stämmer överens med de citat som finns i de länkade artiklarna, och om inte: vilka förändringar har skett? Drygt 300 rubriker från DN, SvD, Aftonbladet och Expressen har näranalyserats på denna punkt. Inledningsvis kommer jag dock också att beskriva hur vanliga citattecken är i ett större material om ca 2700 rubriker, liksom vilka funktioner citattecken fyller och vilken form rubrikerna och det citerade uttrycket har.

Undersökningen visar att klickbetesrubriker är ovanliga i materialet, men att majoriteten av citaten förändras på någon punkt vid flytten till rubrik. Särskilt uppmärksam bör läsaren vara på tillspetsningar av rubriken: garderingar och konditionala uttryck faller ofta bort när citatet görs om till rubrik. Ett annat, och något oväntat, resultat är att Expressen är den tidning i vilken citat oftast är ordagranna, och att DN och Aftonbladet uppvisar ett närmast identiskt mönster ifråga om i hur stor utsträckning citat omarbetas.

About the event:

8 June 2022 13:15 to 15:00

Location:
SOL L 303a

Contact:
sanna.skarlundnordlund.luse

Save the event to your calendar