12

Apr

Nordiska forskarseminariet: Emilia Jonasson - "Avgrundsvänster" och "neandertalhöger" pejorativa benämningar på politiska grupper i det svenska offentliga samtalet

12 April 2023 13:15 to 15:00 Seminar

”Det politiska samtalet har en alltför hård ton” är en idé som har framförts av flera bedömare, som bl.a. har pekat på att ett aggressivt debattklimat kan försvåra politiskt samarbete, leda till social polarisering och hindra medborgare från att delta i det politiska samtalet. Samtidigt är den skarpa retoriken ett viktigt politiskt verktyg, bland annat för att väcka uppmärksamhet och nå ut med ett budskap till allmänheten. Mot denna bakgrund syftar mitt avhandlingsprojekt till att bidra med ökad kunskap om hur pejorativa benämningar (t.ex. de blåbruna, avgrundsvänstern och fiskmåshögern) används i det offentliga politiska samtalet. Jag närmar mig denna fråga genom att undersöka genren opinionsjournalistik (t.ex. ledartexter, kolumner och recensioner) med olika textanalytiska metoder i en sammanläggningsavhandling. Arbetet påbörjades i augusti 2022 och förväntas avslutas 2027. På seminariet presenterar jag projektplanen och två påbörjade studier närmre, och välkomnar en diskussion om möjliga frågeställningar, utmaningar och infallsvinklar på avhandlingens tema.

About the event:

12 April 2023 13:15 to 15:00

Location:
SOL L 303a

Contact:
sanna.skarlundnordlund.luse

Save the event to your calendar