25

May

Nordiska forskarseminariet: Bo A Wendt - Huvudsatsekvivalenter och deras äldre östnordiska stilhistoria

25 May 2022 13:15 to 15:00 Seminar

Den prototypiska meningen i skriftspråk är, enligt skolans traditionella norm men också i verkligheten, satsformad. Av SAG:s tre typer av icke satsformade meningar utgör två (i princip) inget alternativ till de satsformade utan har istället var sina specialfunktioner, vokativfraserna och interjektionsfraserna. Det är enbart den tredje typen, huvudsatsekvivalenterna, som stilistiskt är en utmanare till satsformat språkbruk. Det jag intresserat mig för är hur utrymmet för och bruket av denna utmanare sett ut i det äldsta skriftbruket. Man skulle nämligen kunna tänka sig att förekomsten överlag minskat först i takt med en framväxande standardisering, men det finns rimligtvis också skäl att tro att åtminstone vissa typer haft sin funktionellt motiverade plats i ett aldrig så standardiserat skriftspråk i alla tider, om än kanhända olika typer i olika genrer (och under olika tidsskeden). Undersökningen avgränsas till medeltiden och århundradena närmast därefter, varvid båda de östnordiska skriftspråken, danska och svenska, beaktas.

I seminarieföredraget kommer jag dels -- som den mest utförda eller åtminstone mest utförliga delen därav -- att presentera undersökningens förutsättningar, dels att redovisa -- ännu enbart preliminära -- resultat från några olika genrer. I fråga om förutsättningarna handlar det framförallt om förståelsen och därmed avgränsningen av själva kategorin som sådan, i förhållande både till ellips och till annektiska eller dislokerade satsled, men också om hur olika textuella funktioner hos huvudsatsekvivalenterna kan förväntas vara kopplade till olika stor förekomstbenägenhet (möjligen med variation över tid).

About the event:

25 May 2022 13:15 to 15:00

Location:
SOL L 303a

Contact:
sanna.skarlundnordlund.luse

Save the event to your calendar