24

Nov

Nordiska forskarseminariet: Alexander Katourgi - Kolon, tankstreck, parentes

24 November 2021 13:15 to 15:00 Seminar

Interpunktionsforskningen är ett forskningsområde på framväxt, men ännu med många vita fläckar. I detta forskarseminarium kommer jag att presentera en grov projektplan för mitt avhandlingsarbete om kolon, tankstreck och parentes, tre tecken som tidigare forskning menar utmärker sig semantiskt och textuellt. På seminariet presenterar jag hur jag tänkt lägga upp studien, och diskuterar möjliga vägar framåt, bland annat hur textlingvistik och syntax ska avvägas för att göra studieobjektet rättvisa.

Jag presenterar också en pilotstudie (Katourgi u.u.) av informationsstrukturen kring kolon, med utgångspunkt i begreppsparet topik–fokus. Analysen pekar på att kolonstrukturer utgör makrosyntagmer vars topik föregår och vars fokus följer på kolonet. När topiken är ensam gäller denna ofta ett längre textparti efter kolonet, och när fokuset är ensamt specificerar det i regel ett satsled som utgör fokus i den delmening som föregår kolonet. Ensamma led kan i regel utökas till fullständiga huvudsatser, så kolon kan omvänt betraktas som ett medel för satsbindning, som under vissa omständigheter möjliggör strykning av den första satsens fokus eller den andras topik. Sammantaget markerar kolon linjär temaprogression, och medför att denna inte alltid behöver uttryckas verbalspråkligt.

About the event:

24 November 2021 13:15 to 15:00

Location:
OBS salsbyte: ges i hörsalen H104

Contact:
sanna.skarlundnordlund.luse

Save the event to your calendar