11

Nov

Konferens: Svenska språkets historia 16

11 November 2021 08:00 to 12 November 2021 17:00 Conference

Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland. Konferensens huvudsakliga syfte är att samla forskare som ur olika slags infallsvinklar arbetar med svenska språkets historia för att presentera och diskutera pågående forskning på området, samt underlätta för initiativ till ny forskning på området.

Mer information om konferensen finns på dess hemsida https://konferens.ht.lu.se/svenska-sprakets-historia-16 

Främmande inflytande på talad och skriven svenska - "fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill"

Konferensens tema är delvis hämtat från Lundaskalden Esaias Tegnér diktning, där han inte skräder orden i sin beskrivning av det franska inflytandet under Gustav III:s tid. I samma beskrivning tillägger han exempelvis att "vett blev plantat, järnhårt språk blev brutet", så främmande inflytande för Tegnér verkar utgöra en vitaliserande kraft för det svenska språket.

Svenskan har alltid stått under främmande inflytande, under vissa perioder mer än andra. Främmande inflytande ska i detta sammanhang tolkas i bredast tänkbara mening. Det kan vara inflytande på alla grammatiska nivåer (fonologi, ordbildning, morfologi, syntax), men det kan förstås också beröra olika aspekter av ordförrådet, genrer/texttyper, stilistik el.dyl. Inflytandet kan komma från superstratspråk (såsom latin, lågtyska, franska, engelska) eller från adstrat/substratspråk (såsom danska, norska, finska, romani, samiska). Inflytandet kan också se väsentligt olika ut i olika texttyper och samhällsskikt.

Plenarföreläsare

  • Charlotta af Hällström-Reijonen (Institutet för de inhemska språken, Helsingfors)
  • Roger Andersson (Stockholms universitet)
  • Stefan Mähl (Uppsala universitet)
  • Catharina Nyström Höög (Stockholms universitet)

About the event:

11 November 2021 08:00 to 12 November 2021 17:00

Location:
H104, H135a och H135b.

Contact:
SSH16nordlund.luse

Save the event to your calendar