lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Arbetsmiljö/studiemiljö

Inom HT-fakulteterna arbetar man på olika nivåer för att uppnå en god arbetsmiljö och därmed för att försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa för såväl anställda som studenter vid HT-fakulteternas många arbetsplatser. Dekanus har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet vid fakulteterna medan prefekten har ansvaret för institutionens arbetsmiljö, miljö och säkerhet samt en allmän tillsynsplikt av miljö- arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet inom institutionen.

Arbetsmiljöpolicy och handlingsplan för Språk- och litteraturcentrum 2015

Skyddsombud

Institutionens skyddsombud (ersättare) är för

Humanisthuset: Louise Berglund (Arthur Holmer)

Lingvisthuset: Maja Petersson (Magnus Göransson)

Absalon: Maria-Pia Grahn (Linda Troein)

Biblioteket/IT: Rikard Stymne (Kristina Nilsson)

Humlabbet: Susanne Schötz, Joost van de Weijer

Kommunikation och medier: Sara Santesson

Mer om arbetsmiljöfrågor

För mer information om arbetsmiljöfrågor gå till HT-fakulteterna samt till Arbetsmiljö, Miljö och säkerhet vid Lunds universitet.