lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Swedish as Second Language

Vad innebär det att lära sig språk? Och mer specifikt, vad innebär det att lära sig svenska om man inte har svenska som modersmål? I ämnet svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna.

Sverige är ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle, vilket gör frågor om hur flera språk samspelar både hos individen och i samhället mer aktuella och intressanta än någonsin. Vid SOL finns en stark forskningsmiljö inom språkinlärning med forskare från bland annat svenska som andraspråk, romanska språk och engelska. Forskningen i svenska som andraspråk handlar om flerspråkighet, grammatisk utveckling och inlärning av svenska som andraspråk ur ett didaktiskt perspektiv.

Kurserna i svenska som andraspråk riktar sig såväl till andraspråksintresserade som till lärare och blivande lärare i svenska som andraspråk, sfi och övriga ämnen. För lärarlegitimation i svenska som andraspråk och sfi krävs lärarexamen utöver ämneskunskap i svenska som andraspråk. Ämnet kan läsas till och med kandidatnivå på Lunds universitet, och kan då utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Swedish as Second Language

Head of Section
Arthur Holmer

Director of Studies
Lena Larsson

Manager of Research and Research Education
Anna W Gustafsson

Office
L224a

Student Counselling

Courses

Library Guide

FAQ

News

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL 2019-12-12

Testa Språkmelodispelet 2019-06-03

Grammatik i hela Sverige 2019-03-20