lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Swedish as Second Language

Vad innebär det att lära sig språk? Och mer specifikt, vad innebär det att lära sig svenska om man inte har svenska som modersmål? I ämnet svenska som andraspråk behandlas de utmaningar människor ställs inför när de lär sig svenska, men ämnet handlar också om andraspråksforskning i stort, om att kartlägga och förstå vilka faktorer som generellt är viktiga i språkinlärningssituationen, både hos barn och vuxna.

Sverige är ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle, vilket gör frågor om hur flera språk samspelar både hos individen och i samhället mer aktuella och intressanta än någonsin. Vid SOL finns en stark forskningsmiljö inom språkinlärning med forskare från bland annat svenska som andraspråk, romanska språk och engelska. Forskningen i svenska som andraspråk handlar om flerspråkighet, grammatisk utveckling och inlärning av svenska som andraspråk ur ett didaktiskt perspektiv.

Kurserna i svenska som andraspråk riktar sig såväl till andraspråksintresserade som till lärare och blivande lärare i svenska som andraspråk, sfi och övriga ämnen. För lärarlegitimation i svenska som andraspråk och sfi krävs lärarexamen utöver ämneskunskap i svenska som andraspråk. Ämnet kan läsas till och med kandidatnivå på Lunds universitet, och kan då utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Swedish as Second Language

Head of Section
Arthur Holmer

Director of Studies
Lena Larsson

Manager of Research and Research Education
Sara Myrberg

Office
L224a

Student Counselling

Courses

Library Guide

FAQ

News

Fokus på flerspråkighet i skolan 2020-02-25

Utlysning av doktorandtjänster vid SOL 2019-12-12

Testa Språkmelodispelet 2019-06-03