lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Job opportunities

Utbildningens yrkesinriktning

Genom att välja ryska som en del av din universitetsutbildning profilerar du dig för arbetsgivare som arbetar internationellt och behöver medarbetare med utblick. Idag växer utbytet med länder där ryska talas i snabb takt, både inom privat och offentlig sektor. Även om kontakten kanske inleds på engelska visar erfarenheten att kunskaper i ryska är ovärderliga för att få tätare kontakter. Som exempel på arbetsgivare som behöver kompetens i ryska kan nämnas Utrikesdepartementet, Migrationsverket och andra statliga verk, tolkförmedlingar, försvaret etc.

Utbildningens realia-del förser dig med den kritiska kunskap du behöver för att komma förbi endimensionella och missvisande mediabilder. Genom att kombinera studier i ryska med ämnet Öst- och Centraleuropakunskap - som också finns vid institutionen - kan du fördjupa dina kunskaper om den region som intresserar dig.

För dig som vill vara verksam inom kultursektorn öppnar kunskaper i ryska dörren till den ryska litteraturens enorma skattkammare. Den träning i litteraturstudier som ges i institutionens kurser i rysk litteraturhistoria ger dig en kompetens som kan användas i arbete på bibliotek, förlag och andra kulturinstitutioner.

För dig med ryska som modersmål

Om du har ryska som modersmål kan du genom att följa våra kurser skaffa dig den grundläggande kompetens som behövs för att kunna översätta mellan ryska och svenska, samt undervisa i ämnet på t.ex. gymnasium, i kommunal vuxenutbildning, folkbildning och uppdragsutbildning åt näringslivet. Ett exempel är Folkuniversitetet: de anställer enbart lärare med ryska som modersmål och internutbildar dem sedan i vuxenpedagogik. De värdesätter följande kompetens vid anställningsförfarandet: 1) högskoleutbildning i valfritt ämne 2) arbetslivserfarenhet 3) intresse för elevcentrerad pedagogik där fokus ligger på dialog mellan pedagog och elev. De erbjuder även en utbildning som ger ett europeiskt certifikat i språkpedagogik för vuxenutbildning, Eurolta.