lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Anslag till SOL-forskare

2016-01-21

Henrik Rahm från SOL arbetar 2016 och 2017 i forskningsprojektet Redovisningens språk: Finansiell rapportering som organisationskommunikation tillsammans med Peter Svensson, Niklas Sandell och Alexander Paulsson från Ekonomihögskolan, Lund. Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse har beviljat projektet bidrag för 2016 och 2017.

Vi gratulerar!

SOL-ledningen