lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Late application

Om du inte hann söka en kurs i tid kan du alltid efteranmäla dig fram till kursen startar. Efteranmälningsanvisningar hittar du på antagningsavdelningen.

Alla som har anmält sig till våra kurser här på nordiska språk (antagna, reserver och efteranmälda) kallas till introduktionsmötet. Där görs sedan den definitiva antagningen. Det är alltså viktigt att du kommer till introduktionsmötet om du vill ha en plats. Om du inte kan komma måste du ringa till expeditionen och meddela det, och efter introduktionsmötet får du själv ringa upp och kontrollera om du fick en studieplats eller inte.

Om du anmäler dig under den närmaste veckan före introduktionsmötet bör du själv ta reda på tid och plats för introduktionsmötet.

Information om våra kurser hittar du under Kursutbud i vänstermenyn.

Vill du veta något om chanserna att få en studieplats på den kurs du vill läsa, kontakta studievägledaren.