lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Middle Eastern Studies

Mellanösternstudier behandlar Mellanösterns och Nordafrikas geografi, historia, religioner och kulturer samt de nutida Mellanösternstaternas tillkomsthistoria. statsskick, ekonomi och näringsliv. För de studenter som redan har kunskaper i arabiska och/eller hebreiska kan kurserna ses som ett värdefullt komplement till språkutbildningen. De kan också utgöra en kompletterande regionalt ämnesinriktad fördjupning för dem som läser statsvetenskap, ekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen.

Kurser i ämnet erbjuds för närvarande till en nivå av 90 hp. Ämnet kan utgöra huvudämne (90 hp) i en kandidatexamen eller ingå i annan generell examen.

För att erhålla en kandidatexamen i arabiska studier med inriktning mellanösternstudier behövs 90 hp i mellanösternstudier och 90 hp i något annat ämne. Man kan antingen kombinera ihop en examen själv i form av fristående kurser, eller följa ett program på sammanlagt tre år. Nedan följer presentationer av de olika möjligheterna att uppnå en kandidatexamen i arabiska studier med specialisering i mellanösternstudier:

Middle Eastern Studies

Head of Section
Johanna Lindbladh

Director of Studies
Mikael Nystrand

Manager of Research and Research Education
Borhan Yassin

Office
A233

Student Counselling
H121c

Courses

Library Guide

FAQ