lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Premium Res Politica & Christopher Jarnvall

2009-11-06

Årets pristagare, Martina Finnskog.

Premium Res Politica & Christopher Jarnvall utdelades vid en ceremoni på SOL den 6 november. Priset, som utdelades för sjätte året i följd, tillfaller den som författat den bästa uppsatsen i latin.

I år tillföll priset Martina Finnskog, till vardags gymnasielärare vid Bergaskolan i Eslöv. Hon belönades för sin magisteruppsats Att vinna kärlek genom övertalning - övertalningsstrategi i Ovidius Heroides.

Priset har inrättats av Christopher Jarnvall för att stimulera till fördjupade studier i latin. Han är företagare och driver Res politica (public affairs, rådgivning, lobbying) och förlaget Intellectus (nyhetsbrev, politisk analysverksamhet). Han är vidare VD och styrelseledamot i Tillit Kommunikation AB.

Sanimir.Resic, prefekt för Språk- och litteraturcentrum, Arne Jönsson, prof. i latin, Martina Finnskog, årets pristagare samt Christopher Jarnvall, donator.