lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Från Platon till Puh

2008-03-19

Till Anders överlämnades ett exemplar som bundits av syster Laurentia (Mariavalls kloster). Foto: Ove Torgny, Skåneförlaget.

76 forskare hyllar Anders Piltz med en festskrift, Förbistringar och förklaringar.

Humanister och teologer bidrar med artiklar om ämnen från den athenska demokratin och Platons utveckling till filosof till Ricoeur, Virginia Woolf och Nalle Puh. Från SOL medverkar bl.a. Lena Ambjörn, Karin Blomqvist, Verner Egerland, Inger Enkvist, Elisabet Göransson, Bo Holmberg, Christer Platzack och Paul Touati. Utgivare är Arne Jönsson (SOL), Stephan Borgehammar (CTR) och Per Beskow (tidigare CTR). Festskriften överlämnades till Anders vid en ceremoni på SOL-centrum den 8 mars, varvid tal hölls av prefekten-dekanen Eva Wiberg, rektor Göran Bexell, f. universitetskanslern Carl-Gustaf Andrén och prof. em. Birger Bergh. Hur festlig kan en festskrift bli?