lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Axel Oxenstierna på SOL

2007-06-21

Arne Jönsson vid SOL, latin, har precis utkommit med en utgåva av Jan Rutgers' och Sir James Spens' lika omfångsrika som betydelsefulla korrespondens med Axel Oxenstierna under perioden 1613-1630.

En annan forskare vid SOL, Marianne Thormählen, har svarat för utgivningen av ett par skotska brev, och Carole Gillis, antikens kultur och samhällsliv, har svarat för den engelska språkformen. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien har finansierat utgivningsprojektet som bedrivits i samarbete med Riksarkivet.