lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Einar Hansens Forskningsfond ger Arne Jönsson hederspris

2015-10-09

2015 års svenska hederspris tilldelas Arne Jönsson, professor i latin vid Lunds universitet, för framstående insatser som lärare, handledare och forskare. Hans forskning omfattar antikens, medeltidens och den tidigmoderna periodens latin. Tyngdpunkten ligger vid medeltidens latin. Han disputerade på en avhandling om den heliga Birgittas biktfader Alfonso de Jaén.Sedan dess har han publicerat ytterligare studier om Birgitta, men också behandlat ämnen såsom medeltidens kortlekar och kortspel som speglingar av det samtida samhället och bedrivit forskning om medicinhistoria med inriktning på tidigmodern tid. Den mycket uppmärksammade boken Ur regnskogens skugga(tillsammans med James Dobreff, 2011) handlar om Linnélärjungen Daniel Rolanders resa till Surinam.

Kontakt: arne.jonssonklass.luse eller +46 46 222 93 56

Einar Hansens Forskningsfond stiftades av förläggaren och skeppsredaren Einar Hansen. Fondens styrelse består av forskare från Köpenhamns och Lunds universitet och skall verka för samarbete mellan de båda universiteten.

Kontakt med Einar Hansens Forskningsfond

Ordförande professor dr. phil Frans Gregersen vid Köpenhamns universitet: fghum.kudk
Vice ordförande professor Johan Stenström vid Lunds universitet: johan.stenstromlitt.luse.