lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

SOL-forskare hyllas i DN

2008-03-12

Sällan har en svensk humanist tillrättavisat makten lika skarpt.

På DN:s kultursida 2008-03-12 finns en kolumn signerad Stefan Jonsson, som refererar ett seminarium anordnat av Forum för levande historia i samband med lanseringen av projektet "Crimes against Humanity Committed by Communist Regimes". Jonsson skriver: "Michael Schoenhals kommer att gå till historien. Sällan har en svensk humanist tillrättavisat makten lika skarpt. Hans markering säkrar för lång tid oberoendet för Forum för levande historia och forskningen över lag."