lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Forskning

Kinesiska

Antalet aktiva forskare vid ämnet kinesiska på Språk- och litteraturcentrum är litet och under gränsen för den kritiska massa som skulle motivera tal om universitetsämnets forskningsinriktning som sådan. Flera av oss forskar sedan många år tillbaka i miljöer som ligger utanför den traditionella sinologin, något som ytterligare talar emot idén om att vi på något sätt skulle vara något mer än x antal forskande individ(ualist)er. SOL-centrum är vårt gemensamma hem i institutionell bemärkelse, men i övrigt befinner vi oss som fria forskare i ett slags intellektuell exil bland filmvetare i Shanghai, språkpedagoger i Beijing, pragmatiker i den virtuella världen Second Life och historiker i det kalla krigets långa skugga – för att bara nämna några av de globala communities inom vilka vi f.n. omges av likasinnade, söker och erhåller stimulans och kritisk feedback.

F.n. forskar vi i första hand kring frågor som berör:

Fram till 2011 var några av oss inom ämnet länge engagerade i arbetet på en kinesisk-svensk ordbok som nu publicerats av Norstedts förlag. Arbetet på att vidareutveckla ordboken och bl.a. skapa en app baserad på den fortsätter under 2012–2013.

Researchers and research projects

Researchers in Chinese Studies

Michael Schoenhals, Professor, Professor Emeritus

Ivo Spira, Senior Lecturer

Doctoral students in Chinese Studies