lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Jiddisch blir Lunds ansvar i ny språkuppdelning

2006-12-07

De sex stora universiteten - Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet - har enats om hur huvudansvaret för de s.k. småspråken ska fördelas mellan lärosätena.

För Lunds del innebär överenskommelsen ett nytt åtagande, i form av språkämnet jiddisch. Universitetet har förklarat sig villigt att ta på sig ansvaret eftersom man har kompetens inom relevanta områden. I budgetpropositionen har 1,5 miljoner tillskjutits till jiddisch vid Lunds universitet.

Det särskilda åtagandet innebär att lärosätet ska upprätthålla kompetens inom ämnet, i form av undervisning eller forskning. Småspråken har definierats genom att de uppfyller något av tre kriterier: att det är ett nationellt minoritetsspråk, att det studeras av mindre än 100 studenter totalt vid svenska universitet, eller att det förekommer vid högst två lärosäten i landet.

Överenskommelsen presenteras i en skrivelse till utbildningsdepartementet.