lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Job opportunities

Utbildningens yrkesinriktning

Genom att välja Öst- och Centraleuropakunskap som en del av din universitets-utbildning profilerar du dig för arbetsgivare som arbetar internationellt och behöver medarbetare med utblickar. Idag växer utbytet med länderna i Öst- och Central-europa både inom privat och offentlig sektor. En särskilt mångsidig kompetens får du om du dessutom kombinerar ämnet Öst- och Central-europakunskap med något av de språk som talas inom regionen.

Biståndsorganisationer, Utrikesdepartementet, Migrationsverket och andra statliga verk, tolkförmedlingar och försvaret är några exempel på arbetsgivare som behöver kompetens gällande länder i Öst- och Centraleuropa. Genom att kurserna i ämnet både är inriktade på den aktuella samhällsutvecklingen och ländernas kulturhistoria ger de en bred kompetens som passar för arbete i skolan, på bibliotek, förlag och andra kulturinstitutioner. Länderna i denna region har stått (och står) för en stor del av invandringen till Sverige, varför ämnet också har stor relevans för den som kommer i kontakt med migrationsfrågor.