lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Central and Eastern European Studies

Vår unika utbildning i Öst- och Central­europakunskap erbjuder kurser om regionens moderna politik och samhällsliv. Ämnet täcker både EU:s nya medlemsstater som Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern och postsovjetiska stater som Ryssland, Ukraina, Vitryssland samt sydosteuropeiska stater som Serbien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien och Makedonien. Vi sätter in dessa länders utveckling och aktuella situation i ett djuphistoriskt europeiskt perspektiv. Vi tar upp såväl den nutida politiska situationen i området som dess idéhistoriska utveckling samt kulturella uttryck som exempelvis det judiska kulturarvet och rysk och balkansk filmkonst. Ämnet ger fördjupade insikter om problem som identitet, etnicitet, myter, symboler och kulturöverföring. I undervisningen används teoretiska och metodologiska perspektiv som borgar för en kritisk hållning till stereotypa föreställningar om Öst och Väst.

 

 

Central and Eastern European Studies

Head of Section
Johanna Lindbladh

Director of Studies
Marina Andersson

Manager of Research and Research Education
Tomas Sniegon

Office
A233

Student Counselling
H124
H125

Courses

FAQ