lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Hebrew

Modern hebreiska är ett av staten Israels två officiella språk. Studiet av hebreiska utgår från det idag talade och skrivna språket. Hebreisk tidningspress är en nödvändig och självklar informationskälla för den som vill följa utvecklingen i denna del av Mellanöstern. Israels internationellt sett högtstående vetenskapliga institutioner utkommer med viktig hebreiskspråkig facklitteratur inom ett flertal discipliner. På hebreiska föreligger också en rik skönlitteratur med en nobelpristagare bland de främsta författarnamnen.

Lunds universitet erbjuder dessutom kurser i ämnena judaistik och jiddisch som tillsammans med modern hebreiska kan sägas gå under samlingsnamnet judiska studier. Du kan själv välja om du vill fördjupa dig i judaistik eller jiddisch och kombinera med modern hebreiska. Du har möjlighet att utforska judendomens och det judiska folkets mångfasetterade historiska och litterära uttryck.

Under höstterminen kan du kombinera modern hebreiska HEBA10, Nybörjarkurs I, (15 hp) med antingen judaistik (JUDA13) eller jiddisch (YIDB01).

 

 


Hebrew

Head of Section
Johanna Lindbladh

Director of Studies
Mikael Nystrand

Office
A233

Student Counselling
H121c

Courses

Library Guide

FAQ