lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Nästa antagning

Vill du söka till Författarskolan?

Ansökningsperioden för kursstart höstterminen 2020 öppnar 16 mars och är öppen till och med 15 april. Under den perioden är det möjligt att söka kurser på Författarskolan. Läs nedan för mer detaljerad information om hur du går tillväga.

Sök till vår grundutbildning

Ansökan till Författarskolans grundutbildning görs i två steg. Dels via www.antagning.se, dels med arbetsprov som skickas eller lämnas direkt till Författarskolan inom ansökningsperioden. Arbetsproverna till Författarskolan består av skrivprov (á 7-10 A4-sidor) och personligt brev (á 2 A4-sidor). Aktuell ansökningsblankett samt direktlänk till ansökningssidan via Antagning.se hittar du nedan. 

 

Litterär kvalitet avgörande

Arbetsprovet läses av minst två bedömare bland författarskolans lärare vilka ingår i en antagningsjury och det är den litterära kvaliteten på skrivprovet som är avgörande för antagningen. I de fall då tveksamhet föreligger kallas ytterligare en eller två bedömare in.  
Skrivprovet är förtjänt av att vara sammanhängande och enhetligt då fragmentariska texter i olika genrer är svårbedömda.
Motivering till antagning eller avslag lämnas inte ut. Antagningsbesluten kan inte överklagas.

Välkommen med din ansökan!

Anmälningsblankett och anvisningar Grundkurs ht 2020

Klicka här för att söka kursen via antagning.se 

Avancerade kurser i litterär gestaltning

På Författarskolan finns två avancerade kurser: en fördjupningskurs (steg 1) och en magisterkurs (steg 2).

Ansökan till Författarskolans avancerade kurser görs på två ställen. Dels via www.antagning.se, dels med arbetsprov som skickas direkt till Författarskolan. Båda stegen ska vara avklarade inom ansökningsperioden. För aktuell ansökningsblankett och information om arbetsprov, se nedan. 

Välkommen med din ansökan!