lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Nästa antagning

Vill du söka till Författarskolan?

Nästa ansökningsperiod är våren 2020, för kursstart höstterminen 2020.

Grundutbildning

Ansökan till Författarskolans grundutbildning görs i två steg. Dels via www.antagning.se, dels med arbetsprover som skickas eller lämnas direkt till Författarskolan inom ansökningsperioden. Arbetsproverna till Författarskolan består av skrivprov och personligt brev. Aktuell ansökningsblankett läggs ut på denna sida inför sökperioden.

Litterär kvalitet avgörande

Ansökningarna läses av minst två bedömare bland författarskolans lärare och det är den litterära kvaliteten på skrivprovet som är avgörande för antagningen. I de fall då tveksamhet föreligger kallas ytterligare en eller två bedömare in.
Skrivprovet är förtjänt av att vara sammanhängande och enhetligt då fragmentariska texter i olika genrer är svårbedömda.
Motivering till antagning eller avslag lämnas inte ut. Antagningsbesluten kan inte överklagas.

Välkommen med din ansökan!

Avancerade kurser

Ansökan till Författarskolans avancerade kurser görs i två steg. Dels via www.antagning.se, dels med arbetsprov som skickas direkt till Författarskolan. Båda stegen ska vara avklarade inom ansökningsperioden. Inför ansökningsperioden publiceras blankett och aktuell information om arbetsprov på denna sida.