lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Framtidsutsikter

För de allra flesta som antagits till författarskolan är den främsta drömmen att ”bli författare”. Författarskolans målsättning är att de som har gått igenom utbildningen i sin helhet ska ha utvecklat sin skrivförmåga så mycket att de förr eller senare ska passera nålsögat och debutera. Samtidigt är det orealistiskt att tro att majoriteten av dem som slutför utbildningen ska sluta som författare, på heltid eller deltid. Att författarskolan redan i dag kan stoltsera med 40 % procent utgivna eller antagna manus måste dock betraktas som en framgång och som ett kvalitetskriterium, både på de kursdeltagare som antagits och på själva författarskolan. Oavsett vägval kommer utbildningen att vara ett nyttigt komplement till andra utbildningar och yrken, däribland bokbranschen i vid mening.

Ett övergripande mål med utbildningen är naturligtvis att bidra till att höja kvaliteten på de skön- och facklitterära verk som skrivs i Sverige, inte minst ur språklig synpunkt. Därmed är det sagt att utbildningen i hög grad också har som mål att utveckla förmågan att korrekt använda svenska språket. Man skulle kunna formulera det så att de examensarbeten som blir godkända ska hålla en sådan språklig nivå att de blir tagna på allvar av ledande svenska förlag. Det hindrar inte att författarskolan också vill uppmuntra författare att hämta inspiration och förebilder utanför Sverige.