lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Gästprofessor i filmvetenskap under vårterminen 2015

2015-03-31

Under vårterminen gästas SOL och ämnet Filmvetenskap av Chris Holmlund från University of Tennessee-Knoxville, där hon är professor i Filmvetenskap, Women's Studies och Franska. Hennes forskning och undervisning omfattar bland annat Amerikansk independentfilm, feministisk och queerteori, liksom filmskapande i en rad olika länder/regioner som Latinamerika, Frankrike och Sverige. Arrangemang i samband med hennes vistelse här annonseras separat i Kalendariet.