lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Kandidatprogram i engelska startar höstterminen 2019

2018-11-21

Lunds universitets utbildningsnämnd fattade 14 november 2018 beslut om att inrätta ett kandidatprogram i engelska vid Språk- och litteraturcentrum.  Detta program erbjuder heltidsstudier i engelska i 4-6 terminer (beroende på de val studenterna gör under programmets gång). Studenterna kan välja att läsa både engelskas kandidatkurs med språkvetenskaplig inriktning och engelskas kandidatkurs med litteraturvetenskaplig inriktning inom programmet. Programmet är anpassat för att studenterna ska kunna tillbringa minst en termin utomlands i ett engelskspråkigt land.

Sista ansökningsdag är 15 april 2019.

Mer information kommer att publiceras på ämnet engelskas hemsida senast i januari 2019 (www.sol.lu.se/engelska).

 

Fabian Beijer & Marie Källkvist