lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Två gästprofessorer

2018-04-25

Marie Källkvist och Francis Hult från ämnet engelska i Lund har blivit utnämnda till gästprofessorer på deltid vid två olika svenska lärosäten. Marie är gästprofessor vid Linnéuniversitetet och Francis Hult är gästprofessor vid Jönköping University.

 

Vi gratulerar!

Sol-ledningen