lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Danish

Det täta Öresundssamarbetet skapar behov av kunskaper i danska och om Danmark. Danmark och Sverige ligger naturligtvis nära varandra både språkligt och kulturellt, men med vissa viktiga skillnader. Kurserna i danska ger dig bättre förutsättningar att förstå både talad och skriven danska samt övning i att uttrycka dig skriftligt och muntligt på danska. De ger goda kunskaper om det danska språket och inblickar i dansk litteratur, kultur och historia. För dig som tänker dig studier eller en framtida yrkesverksamhet i Öresundsregionen i allmänhet och i Danmark i synnerhet är kurserna av stort värde.

Danish

Head of Section
Arthur Holmer

Director of Studies
Lena Larsson

Manager of Research and Research Education
Anna W Gustafsson

Office
L224a

Student Counselling

Courses

Library Guide

FAQ

News

Bildliga betydelser i SAOB 2019-03-01