lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Danish

Det täta Öresundssamarbetet skapar behov av kunskaper i danska och om Danmark. Danmark och Sverige ligger naturligtvis nära varandra både språkligt och kulturellt, men med vissa viktiga skillnader. Kurserna i danska ger dig bättre förutsättningar att förstå både talad och skriven danska samt övning i att uttrycka dig skriftligt och muntligt på danska. De ger goda kunskaper om det danska språket och inblickar i dansk litteratur, kultur och historia. För dig som tänker dig studier eller en framtida yrkesverksamhet i Öresundsregionen i allmänhet och i Danmark i synnerhet är kurserna av stort värde.

Danish

Head of Section
Arthur Holmer

Director of Studies
Lena Larsson

Manager of Research and Research Education
Sara Myrberg

Office
L224a

Student Counselling

Courses

Library Guide

FAQ

News

Bildliga betydelser i SAOB 2019-03-01