lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Donation av Christian W. Jansson till evig professur i retorik

2006-10-24

Lunds universitet har den 24 oktober 2006 emottagit en donation på 25 miljoner som garanterar en "evig professur" i ämnet retorik. Donator är Christian W. Jansson.

Christian W. Jansson är förutom vd och koncernchef för KappAhl, även styrelseordförande i Semcon AB. Civilekonomexamen tog han 1971 vid Lunds universitet och den privata donationen ser han som ett sätt att betala tillbaka för sin studietid.

- Lund är mitt Alma Mater och min utbildningsmässiga plats på jorden. Här byggdes fundamentet för den kunskap som jag samlat på mig genom åren, säger Christian W. Jansson.

Donationen som överlämnades idag till universitetets rektor Göran Bexell, öronmärks för en professur i retorik, ett ämne som donatorn starkt kopplar till ledarskap.

- Ledarskap handlar om förmågan att kommunicera. I USA är "speech" en naturlig del i studenternas utbildning. Vi svenskar fostras inte i att tala och framföra. Ska Sverige klara sig i konkurrensen behöver vi bli bättre på retorik, säger Christian W. Jansson.

Retorik, konsten att tala väl och teorin om vältalighet, är ett gammalt klassiskt ämne. I den moderna retoriken studeras dagens offentliga språk men också språket som användes förr. Retorikerna använder teoretiska modeller från den klassiska retoriken, modern lingvistik och kommunikationsforskning. Retorik behandlar centrala frågor för en demokrati och därmed också för den högre utbildningen. Lunds universitet utbildar bland annat jurister, läkare, teologer, lärare, tekniker, ekonomer och journalister - yrken där retorisk kompetens utgör en nödvändig grund för meningsfull kommunikation.

I Lund bedrivs idag utbildning och forskning med anknytning till retorik vid bl.a. Språk- och litteraturcentrum, SOL. Det är också där den nya retorikprofessuren får sin fysiska placering. Retoriken kommer emellertid att bli ett starkt stödämne för samtliga fakulteter vid universitetet.

- Vi tar upp en gammal klassisk tradition på ett nytt sätt. Forskningen som bedrivs ska ha en nutida tillämpning och utbildningen ska innehålla både teori och praktik, säger rektor Göran Bexell.

Kort om Christian W. Jansson

Född 1949. VD och koncernchef för KappAhl sedan 2002. Innan han började på KappAhl var han VD för Ellos AB. Christian W. Jansson är även styrelseordförande för Semcon AB. Bosatt i Lund och verksam i Göteborg.

Professuren får sin fysiska placering vid SOL, men kommer organisatoriskt att ingå i den nyligen inrättade enheten för journalistik, pressvetenskap samt medie- och kommunikationsvetenskap. Denna enhet ansvaras för från två fakulteter: områdena HT och S.

Latest News

Pris till masterstudent
2019-01-17
Karoliina Louhema, student på masterprogrammet i språk och språkvetenskap har fått pris för sin ...

Anslag till SOL-forskare
2019-01-14
Jonas Granfeldt och Marianne Gullberg har beviljats forskningsanslag (5 Mkr) från Stiftelsen ...

Tjockare hjärna ökar förmågan att lära nya språk
2018-12-21
Forskare på neurolingvistik i Lund har upptäckt en relation mellan hjärnstruktur och förmåga att ...

VR-medel till SOL-forskare
2018-12-18
Shuangyi Lin har tilldelats forskningsmedel under tre år från Vetenskapsrådet för ...

Bidrag till SOL-forskare
2018-12-05
Mikael Roll har fått konsolideringsbidrag från VR för projektet ”En dubbel ...

More news