lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Women's Language

Women's Language
An Analysis of Style and Expression in Letters before 1800

Redaktörer Eva Haettner Aurelius, Hedda Gunneng, Jon Helgason

Nordic Academic Press
Women's Language

FINNS DET ETT SÄRSKILT KVINNORUM I KULTUREN, I SPRÅKET?
Teorin om ett sådant rum prövas här empiriskt via stilistiska analyser av brevcorpusar från medeltiden och 1700-talet, skrivna på fem olika språk: latin, engelska, svenska, franska och tyska.  Hur uttrycker sig kvinnor när de skriver till kvinnor? Och hur uttrycker de sig när de skriver till män?  Och hur uttrycker sig män när de skriver till män? Och när kvinnor skriver till män? Genom en avancerad stilistisk metodik undersöks  stilen, uttrycket i dessa fyra olika grupper, där gruppen kvinnor skriver till kvinnor i de fem olika språken får representera teorin om det särskilda kvinnorummet i språket. Brevet har av tradition förbundits med kvinnlighet och kvinnor, varför denna genre lämpar sig särskilt väl för undersökning av det eventuella kvinnliga språket eller stilen.