lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Välfärdsbilder

Välfärdsbilder
Svensk film utanför biografen

Redaktörer
Erik Hedling och Mats Jönsson

Statens ljud och bildarkiv
Välfärdsbilder

1900-talets filmhistoria har nästan bara ägnats den biografförevisade spelfilmen. Men under det förra seklet visades fler rörliga bilder utanför biograferna än i dem. Dessa ofta dokumentära upptagningar utgör en bortglömd filmhistoria med starka kopplingar till den svenska välfärdsstaten. Dåtidens amatörfilm, beställningsfilm och undervisningsfilm bildar också den mediehistoriska förutsättningen för den enorma användarkulturen på dagens YouTube.

I antologin Välfärdsbilder – svensk film utanför biografen har tjugotalet svenska forskare från sju olika ämnen: filmvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, historia, litteraturvetenskap, etnologi, konstvetenskap och socialt arbete – tagit sig an olika slags rörliga bilder. Här studeras allt från studentikosa Lundafilmer, upptagningar av Hjalmar Brantings begravning och gamla HSB-filmer, till privatfilmer om julen, semesterbilder och amatörpornografi på Internet. Två omfattande DVD-skivor, med över fem timmar material, medföljer boken.

Från Språk- och litteraturcentrum medverkar följande med kapitel