lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL)

Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL)

Redaktör: Daniel Möller

Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL)

Tidskrift för litteraturvetenskap (TfL) cirkulerar mellan landets litteraturvetenskapliga institutioner i tvåårsintervall. Under 2011 och 2012 finns redaktionen vid Lunds universitet.

Från och med 2009 är TfL en referee-granskad tidskrift. Det innebär att utomstående fackgranskare bedömer alla artiklar innan beslut fattas om publicering. Förutom vetenskapliga artiklar och litteraturvetenskaplig debatt publiceras i tidskriften också recensioner av aktuella litteraturvetenskapliga publikationer nationellt och internationellt.
Tidskrift för litteraturvetenskap utges av Föreningen för utgivandet av Tidskrift för litteraturvetenskap i Lund. Medlemskap kan fås mot en avgift av 10 kronor.
 

Historia

År 1971 startades Tidskrift för litteraturvetenskap i Lund. Den omedelbara bakgrunden var att de kulturella tidskrifterna i Sverige upplevdes som allt mindre intresserade av litteratur och litteraturvetenskap. Inte heller ansågs de specialiserade litteraturvetenskapliga organen fullt ut fylla det behov som fanns.
TfL skulle vara ett nytt debattforum för litteraturvetenskapliga frågeställningar. Vad som behövs, skrev den första redaktionen i inledningen till det första numret, är "en plats för möten mellan olika riktningar och en kanal för kommunikation mellan dem som forskar och andra grupper av litteraturintresserade".
Tanken med den nya tidskriften var med andra ord att skapa ett rum för kritisk diskussion av den forskning som bedrivs kring litteratur i nationellt och internationellt. Men redaktionen deklarerade även att de med den nya tidskriften önskade frigöra mer utrymme för publicering av kortare litteraturvetenskapliga arbeten. Bland annat skulle tidskriften förhoppningsvis kunna ge utrymme åt "goda elevprestationer i institutionernas arkiv".