lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Språk, språkinlärning och språkforskning

Språk, språkinlärning och språkforskning

Bengt Sigurd and Gisela Håkansson

Studentlitteratur
Språk, språkinlärning och språkforskning

I den här introduktionsboken i allmän språkvetenskap presenterar författarna lingvistikens olika områden och forskningsfält med belysande exempel från världens språk. Det kan gälla hur vi tar turer i dialog, hur man kan tillverka nya ord och hur modern grammatik kan programmeras så att man kan göra automatisk översättning. Men det kan också handla om hur modern hjärnforskning kan registrera människors reaktioner på olika satser och hur dagens människor lär sig och lever med flera olika språk.

Språk, språkinlärning och språkforskning visar den moderna lingvistikens bredd och centrala ställning inom humaniora, beteendeforskning, psykologi, kognitionsforskning och informationsteknologi.