lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Språkets öga

Språkets öga
Om vägarna mellan tankar och ord

Sven Strömqvist

Studentlitteratur
Språkets öga

Hur samspelar språk och tänkande? Tänker vi annorlunda när vi talar svenska än när vi talar spanska eller mayaspråket tzeltal? Tänker vi annorlunda när vi skriver än när vi talar?

I Språkets öga sammanfattas två decenniers forskning om vilka konsekvenser språklig mångfald och språkinlärning får för vilka tankar vi klär i ord, vad vi uppmärksammar och vad vi minns. Vilken information återges i detalj och vilken utelämnas när människor med olika språk återberättar samma händelse? Vad kan det moderna forskningslaboratoriet med sina mätinstrument avslöja om vad som är lätt eller svårt att göra när människor talar, lyssnar, skriver, läser (visuellt med ögonen eller taktilt med händerna) eller använder teckenspråk?