lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Ritten över Bodensjön

Ritten över Bodensjön
Studier i Lars Gustafssons poesi

Per Svenson och
Lars Gustaf Andersson

Art Factory
Ritten över Bodensjön

Essäsamlingen Ritten över Bodensjön lånar sitt namn av en dikt av Lars Gustafsson. Gustafssons poesi, i synnerhet hans Sonetter, är ämnet för samlingens 12 essäer, författade av Per Svenson och Lars Gustaf Andersson.