lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Retorik för lärare

Retorik för lärare
Konsten att välja språk konstruktivt

Anders Sigrell

Retorikförlaget
Retorik för lärare

"Vi väljer språk varje dag. Retorik är den vetenskap som finns för att hjälpa oss välja så konstruktivt som möjligt. Därför upplevs retoriken aldrig som en teknik för de som är skickliga. Den upplevs i stället som en naturlig hjälp."

Retorik för lärare är en grundbok för lärarstuderande, men kan med fördel läsas av alla undervisare som önskar en introduktion till retoriken och dess metoder för pedagogisk förmedling. Inte minst kapitlen om respons och konstruktiv kritik är tillämpbara i alla undervisningssituationer.