lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

UR REGNSKOGENS SKUGGA

UR REGNSKOGENS SKUGGA
Daniel Rolander och resan till Surinam

Foto: Helene Schmitz

UR REGNSKOGENS SKUGGA

Ur regnskogens skugga berättar om en ovanlig resa. År 1754 gav sig  
Daniel Rolander iväg på en strapatsrik färd till Sydamerika och Surinams  
urskogar. Han var Carl von Linnés mest litterärt begåvade lärjunge och  
hade skickats ut för att insamla växter och djur och beskriva landet.  
Resultatet av den tvååriga resan blev rika samlingar och en 700-sidig  
resejournal som målande berättar om växt- och djurliv men också om de  
olika folkgrupperna i Surinam, de vita, de svarta och den indianska  
urbefolkningen.

Nu träder för första gången Rolanders text fram i svensk språkdräkt i  
översättning från latinet av Arne Jönsson, som är den som återupptäckte  
Rolanders dagbok och varit ledare för det av Riksbankens Jubileumsfond  
finansierade projektet "En Linnélärjunge i Sydamerika: Utgåva av Diarium  
Surinamicum".

James Dobreffs avsnitt, "Den fallne aposteln", bygger helt på ny  
forskning. Dobreff har ansvaret för den vetenskapliga utgåvan av  
Rolanders latinska text och utforskandet av Rolanders betydelse som  
vetenskapsman och författare. Det är genom hans verksamhet som Rolander  
blivit en internationell angelägenhet. Se  
www.lib.umn.edu/bell/annual%20lecture

Fotografen Helene Schmitz har rest i Rolanders fotspår, och hennes  
magiska bilder från Surinam ger en färgstark förnimmelse av djungeln -  
vacker och hotfull som den är.

Denna bok är den populärvetenskapliga redovisningen av Rolanderprojektet  
(finansierat av Riksbankens jubileumsfond).


www.maxstrom.se/Bocker/Bokpresentationssida/