lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Ovidius Metamorfoser

Ovidius Metamorfoser
Förvandlingar i femton böcker

Daniel Möller

Ruin
Ovidius Metamorfoser

Den romerske poeten Publius Ovidius Naso föddes 43 f.Kr. och dog 17  
eller 18 e.Kr. Hans Metamorfoser från år 8 e.Kr. är en världshistoria i  
mytens form som sträcker sig från kosmos skapelse till Julius Caesars  
död och apoteos. I en jättelik samling med mer och mindre välbekanta  
sagor från den grekisk-romerska mytologin skildrar Ovidius naturens,  
människornas och gudarnas ständiga förvandlingar. Här återfinns  
berättelserna om Orfeus och Eurydice, Apollo och Dafne, Acis och  
Galatea, Perseus, Hercules, Icarus och många fler, gestaltade i enkel  
och fantasieggande poesi. Verket har haft ett oöverskådligt inflytande  
på den västerländska litteraturen, från Dante och Shakespeare till T. S.  
Eliot och Gunnar Ekelöf. Det är en ovärderlig källa för den som vill  
orientera sig i eller hämta inspiration från antikens brokiga mytologi.  
Och en häpnadsväckande läsning för den som vill försvinna in i en levande  
sagovärld.

Ovidius Metamorfoser har endast vid två tillfällen utgivits i  fullständig översättning till svenska, 1820 av G. J. Adlerbeth och  1969 av Harry Armini, under Tönnes Klebergs redaktion. Här utges  Arminis översättning för första gången i pocket, med Bror Olssons uttömmande mytologiska register och en nyskriven inledning av Daniel  Möller, som även varit inblandad i det redaktionella arbetet med boken.