lunduniversity.lu.se

Centre for Languages and Literature

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Selected Publications

Ögonvittnen om Gunnar Ekelöf

Ögonvittnen om Gunnar Ekelöf

Redaktörer: Daniel Möller, Magnus Halldin, Erland Törngren

Ögonvittnen om Gunnar Ekelöf

Många har berättat om sina möten med poeten och människan Gunnar Ekelöf  
(1907–1968). I den här boken har ett drygt trettiotal  
ögonvittnesskildringar samlats. Några av bidragen har tidigare varit  
tryckta i tidningar, memoarböcker, essäsamlingar och självbiografier. De  
resterande texterna är utanför en trängre krets okända, och några är  
nyskrivna. Flertalet skildringar hänför sig till de två-tre sista  
decennierna av diktarens liv, det vill säga från 1940-talet och framåt.

Boken är en sorts pendang till den postumt utgivna ”En självbiografi”  
(1971). Men i stället för ett yttrande av Ekelöf själv om sin tillvaro  
är den tänkt att fungera som ett inlägg från en mångfacetterad skara  
människor om Ekelöf och hans verksamhet. Vänner, förläggare,  
författarkolleger, journalister och en professor i klassisk arkeologi  
med flera har personligt och inte sällan häpet vittnat om Ekelöfs  
aktiviteter.